19 november 2018

Prenalatenschapsmediation, verstandig?

Prenalatenschapsmediation, wat is dat eigenlijk?
Het woord is een combinatie van nalatenschap, mediation en het Latijnse woord pre, dat voorafgaand betekent. Het betreft dus een mediation voorafgaand aan de nalatenschap. Een vorm van overleg voorafgaand aan het opstellen van het testament waarbij de erflater met zijn erfgenamen overlegt wat er met de nalatenschap moet gebeuren. Puur juridisch gezien hoeft dit helemaal niet; een testament is immers een eenzijdige rechtshandeling. Niemand, behalve de notaris weet wat er in het testament staat totdat de erflater is overleden.
Ruzies voorkomen door verwachtingsmanagement
Niets staat echter in de weg om vóór het opstellen van het testament daar al een keer met je erfgenamen over te spreken. Dit is zeker geen gemakkelijke opgave maar uiteindelijk ik kan mij niet voorstellen dat mensen het een prettig idee vinden dat hun naasten in hevige ruzies uitbarsten wanneer het gaat om de verdeling van de erfenis of de afwikkeling van het testament. De meeste ruzies ontstaan vermoedelijk door onverwerkt oud zeer en onvervulde wensen en verwachtingen. Prenalatenschapsmediation kan dan ook wel worden beschouwd als een soort verwachtingsmanagement. Een rustig idee voor de erflater te weten dat hij/zij er in ieder geval alles aan gedaan heeft om zulke ruzie te voorkomen.
Eigen intenties toetsen in verbindend samenzijn
Daarnaast is het niet onverstandig om jouw eigen ideeën over de verdeling van de erfenis te toetsen aan de werkelijkheid; is iedereen wel blij met wat jij haar of hem toedenkt? Luisteren naar de verwachtingen en wensen van je nabestaanden kan nooit kwaad. Als in vroeger dagen de oude timmerman zijn ene, handige zoon zijn kistje met geld naliet terwijl hij zijn andere, financieel zo kundige zoon de goed gevulde gereedschapskist schonk, sloeg wellicht toch de plank mis. En dat terwijl hij de beste bedoelingen had om ze allebei "breder inzetbaar" te maken!... Het gesprek zal de harmonie binnen de familie èn jouw nagedachtenis in ieder geval ten goede kunnen komen. Bijkomend voordeel kan zijn dat de onderlinge verbondenheid voor het overlijden weer eens verstevigd wordt; een goed gesprek doet iedereen goed. Elk mens wil graag gehoord worden, zeker door zijn naasten.
Mediation helpt om het moeilijke gesprek in veiligheid te voeren
Dat het praten over je erfenis met de mensen die het betreft niet makkelijk is lijkt mij onloochenbaar. Niemand wil graag geconfronteerd worden met zijn eigen dood of die van een naaste. Prenalatenschapsmediation wil daarom vooral ook een veilige plek creëren waar tenminste een goed gesprek op gang kan komen. De voordelen van zo'n gesprek wegen zeker op tegen de nadelen. De erflater kan rust vinden in de gedachte dat zij/hij de zaken zo goed mogelijk achterlaat en de erfgenamen weten beter wat ze kunnen verwachten. Dat geeft rust en duidelijkheid. Ieders bedoelingen en ook wensen zijn uitgesproken. Iedereen heeft de gelegenheid gehad om gehoord en gezien te worden.

Heeft dit stukje u aan het denken gezet? U kunt te allen tijde een afspraak maken om de verschillende mogelijkheden te bespreken. Ik help u graag op weg.

7 juni 2018

Uit elkaar na een samenleving

Samenleven; elk voordeel heb z'n nadeel...
Welke vorm van samenleven je ook kiest (huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenleven); elke relatie loopt het risico te stranden. Dat is natuurlijk niet leuk om bij stil te staan, maar misschien toch wel realistisch. Er zijn talloze redenen waarom partners na verloop van tijd niet meer met elkaar verder kunnen of willen. In mijn praktijk heb ik ze allemaal al eens voorbij zien komen, waarbij de kern veelal is dat het "toch niet zo gelopen is" als de partners aanvankelijk van de relatie verwachtten. En dus moet dan de samenleving ontvlecht worden.
Trouwen of ongehuwd samenleven?
Maakt het nu nog uit wat voor soort relatie het was, welke juridische vorm de partners destijds gekozen hebben? Op deze vraag zijn verschillende antwoorden te geven. Juridisch is er zeker een verschil, vooral tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap enerzijds en anderzijds het ongehuwd samenleven. Welke verschillen dat precies zijn kunt u zelf opzoeken op bijvoorbeeld de website van de Rijksoverheid. Let bij het raadplegen van andere bronnen over ditzelfde onderwerp er wel op of de daarin gepresenteerde informatie recent is, want er is nogal wat veranderd op het gebied van huwelijksvermogensrecht sind begin 2018.
Wet vs. Do-it-yourself
Ik zal u in dit stukje niet met alle finesses vermoeien. Maar kort gezegd is er bij huwelijk en geregistreerd partnerschap van alles in de wet geregeld over vermogen, kinderen, alimentatie en pensioen. Dit ontbreekt echter allemaal bij het samenlevingscontract. Weliswaar kàn één en ander wel geregeld worden in een samenleefovereenkomst, maar dat is niet verplicht. U kunt de samenlevingsovereenkomst dan ook het beste zien als een "do it yourself", "free-format" contract waarin de partners naar behoefte en eigen inzicht afspraken maken over alle voornoemde onderwerpen. Juridisch en formeel ziet een ontvlechting van een "wettelijke" samenleving er dienovereenkomstig anders uit dan die van een "contractuele" samenleving.
Ontvlechting: waar zit 'em de kneep?
Levert de ontvlechting van een formeel huwelijk daarom altijd meer problemen op? Nee, zeker niet. Een formeel huwelijk levert meer, immers in de wet vastgelegde "rechten" en dus ook meer "plichten" op dan bij een doorsnee samenlevingscontract het geval is en daar kun je flink over ruziën tijdens het huwelijk, maar veel meer nog als het tot een scheiding komt. Of een scheiding soepel verloopt hangt echter vooral af van de (onuitgesproken) verwachtingen van beide partners omtrent de scheidingsafwikkeling. Weten ze wat de mogelijkheden, maar vooral ook onmogelijkheden zijn? Soms stuit ik in mijn praktijk op irrealistisch hooggespannen verwachtingen bij een partner over de hoogte van de te ontvangen alimentatie en soms is juist het tegendeel het geval en voelt een partner zich oververantwoordelijk en biedt aan meer te willen betalen dan wettelijk òf contractueel verplicht is. Bestaanszekerheid is voor iedereen een heet hangijzer, geld is en blijft immers een "emotioneel goedje".
Kies niet alleen je partner met zorg uit...
Waar ik mij wel vaak zorgen over maak is dat partijen soms geen idee hadden van de consequenties van de keuze die ze ooit maakten voor een huwelijk, partnerschap of samenlevingscontract. Daardoor kunnen scheve verwachtingen over hun "rechten" ontstaan en dat levert natuurlijk een goede voedingsbodem voor een flinke escalatie. Als echter elk van de partners wèl goed op de hoogte is, is een ontvlechting in goed overleg meestal wel mogelijk. Mediation kan daarvoor de basis zijn en is zeker aan te bevelen boven juridisch getouwtrek bij een scheiding op tegenspraak via de rechter. Kortom, het is van het grootste belang je goed te laten informeren vóórdat je een vaste relatie vastlegt, welke van de beschikbare manieren je ook kiest.
Kies dus niet alleen je partner met zorg uit, maar ook de vorm die je aan je relatie wilt geven. Zowel voor adviezen over de verschillende vormen van schriftelijke vastlegging van het samenleven èn hun consequenties, als voor het in onderling overleg ontvlechten van de relatie kunt u bij mij terecht. Ik help u graag verder.

4 april 2018

Gun elkaar een op maat gemaakt huwelijks- of samenleefcontract

Het is weer lente!
Het is weer lente! Het maken van trouw- en samenleefplannen zit in de lucht. Agenda's staan vol locatiebezichtigingen en bruidsjurkpas-sessies. Uitnodigingskaarten worden ontworpen, geschreven en besteld. Kortom, men is druk met alles wat er komt kijken bij het zo onvergetelijk mogelijk maken van deze 'mooiste dag van je leven'. Kosten nog moeite worden gespaard voor deze ene, bijzondere dag.
Toch vreemd eigenlijk dat er over alle dagen die daarna zullen komen aanzienlijk minder wordt nagedacht! Wellicht is het juist een heel goed idee om tevoren in een goed gesprek met elkaar te bedenken hoe je jullie huwelijk vorm zou willen geven? Hoe zien jullie je toekomst, hebben jullie daar dezelfde ideeën over? Hoe was dat vroeger in de wederzijdse ouderlijke huizen? Lijken die ervaringen op elkaar? Wil je dat het bij jullie ook zo zal zijn, of wil je het juist helemaal anders doen? Willen jullie graag kinderen krijgen, allebei werken, een huis kopen? Wat zijn jullie verwachtingen daarover? En hoe zit het met de financiën, eventueel vermogen, erfenissen of heb je misschien net een eigen bedrijf gestart? Zullen jullie ouders op eventuele kinderen kunnen en willen passen of wordt er juist mantelzorg van jullie verwacht? Hoe verdeel je onderling alle lusten en lasten die op je pad zullen komen?
Wie weet zijn er moeilijke onderwerpen die je tot nu toe liever niet onder de aandacht hebt gebracht omdat je lastige meningsverschillen vreest? Misschien dat zelfs nu, bij het plannen van de bruiloft, er al wrijving ontstaat door een verschil van inzichten?
Een goed gesprek
Gun elkaar naast al het plannen ook tijd om samen echt een goed gesprek te voeren over de dromen, wensen maar ook angsten voor de toekomst. Zorg dat je goed op de hoogte bent over alle juridische, financiële en andere zakelijke consequenties van een huwelijk of samenlevingsovereenkomst. Bespreek het en zet de plannen op papier en leer tegelijkertijd hoe je moeilijke zaken op een vruchtbare manier met elkaar kunt bespreken.
De meeste echtscheidingen komen voort uit een gebrek aan (goede) communicatie en het daardoor ontstane onbegrip voor elkaars standpunt en gemoedstoestand. Wat zou er dan mooier zijn dan je hier van begin af aan bewust van te maken, en vóór je huwelijk met elkaar te leren praten en echt naar elkaar te luisteren. Besef goed dat een notaris slechts bevoegd is je huwelijksvoorwaarden en samenleefcontract op te stellen. Deze hebben maar een beperkte reikwijdte: Jammer genoeg worden hierin slechts de financiële en vermogensrechtelijke afspraken opgetekend, en die zijn meestal niet de bron van eventuele toekomstige onenigheid.
Mediation?
Gelukkig is er de mogelijkheid van mediation! Mediation is uitermate geschikt om naast de financiële en vermogensrechtelijke kant van het huwelijks- of samenleefcontract ook de relationele en emotionele kant van het contract te bespreken en vorm te geven. Deze afspraken kunnen dan naast de notariële huwelijksvoorwaarden op schrift worden gezet. Daarnaast leren jullie methoden om je communicatie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, dat voorkomt problemen wanneer de omgevingsfactoren minder feestelijk en rooskleurig zijn.
Het samen opstellen van je huwelijks- of samenleefcontract is de beste methode om naast alle geweldig spannende huwelijksvoorbereidingen niet alleen die éne geweldige dag samen te plannen, maar vooral ook de rest van jullie samenzijn. Is dat niet het mooiste cadeau wat je elkaar kunt geven, of van je ouders cadeau kunt krijgen?
Waardevast huwelijkscadeau
Lijkt het jullie trouwlustigen wat? Ziet u als ouders de vorm van mediation wellicht als een waardevol, toekomstgericht geschenk om aan uw kinderen te geven? Neem dan contact op om nadere afspraken te maken.

26 november 2017

Wat is eerlijk? emoties en echtscheiding

Echtscheiding en emoties kunnen niet los van elkaar gezien worden
Zo betekent het woordje eerlijk voor iedereen weer iets anders en zal het verschillende emotionele reacties oproepen. De vraag "wat is eerlijk" stel ik niet aan mijn cliënten, maar misschien zou het verhelderend zijn om dat wel te doen. Zonder enige twijfel krijg ik dan van ieder van de partijen een geheel eigen invulling te horen. Voor de ene partner zou het kunnen betekenen dat bijvoorbeeld de financiële bezittingen precies in tweeën gedeeld moeten worden. Een ander betrekt het mogelijk juist op de inkomsten en zal erop gebrand zijn dat geen van beide partijen in inkomen achteruit zal gaan. Weer een ander zal de omgangsregeling erbij betrekken en dan kan 'eerlijk' betekenen dat elke ouder de kinderen even lang kan zien. Maar is dat dan uitgedrukt in dagen en uren of hebben we het dan over contacturen? En wat zouden de kinderen "eerlijk" vinden? *Eerlijk heeft ook betrekking op wat je vroeger hebt afgesproken*. Was het de oorspronkelijk bedoeling, toen de relatie begon, dat er een "traditionele rolverdeling" zou zijn of hadden de beide partners voor ogen dat ieder zo veel mogelijk zelfstandig zou zijn en dat er een eerlijke afweging gemaakt zou worden tussen kostwinning enerzijds en uitvoering van de zorgtaken anderzijds? Zijn deze uitgangspunten tijdens het huwelijk ook zo gebleven en nageleefd of heeft de werkelijkheid deze wensen ingehaald? Heeft dat de mening over een eerlijke echtscheiding veranderd?
Mediation probeert om de scheidende partijen naar elkaar te laten luisteren:
"Wat wil ik en wat wil mijn partner nu precies. Wat is voor mij eerlijk en wat is eerlijk voor de ander?" Samen naar de mediator gaan voor een echtscheiding is heel lastig; eigenlijk wil je al niet meer naar elkaar luisteren. Maar de rechter zal weer een eigen interpretatie van het geschil geven en zal de uitkomst dan wel 'eerlijk' zijn? Misschien is het dan wel zo prettig om te proberen het conflict zoveel mogelijk in eigen hand te houden. De emoties die opkomen bij een echtscheiding zul je op de een of andere manier toch moeten verwerken. Zodra je het echtscheidingsproces uit handen geeft verlies je ook de mogelijkheid om geleidelijk de negatieve en destructieve emoties om te buigen in constructieve emoties. Tijdens de mediation beweeg je doorgaans 'organisch' door het hele palet aan opkomende emoties. In een procedure voor de rechter blijven partijen vaak hangen in de negatieve gevoelens. Deze negatieve emoties hebben vervolgens ook hun weerslag op de kinderen. Kinderen kunnen vaak nog wel berusten in een echtscheiding, maar ruzie tussen de ouders is waar ze echt bang voor zijn. Ze houden immers van beide ouders en willen niet hoeven kiezen of hun gevoelens voor papa of mama moeten verbergen.
Wat is eerlijk voor de kinderen?
De kinderen staan buiten het geruzie van hun ouders. Voor de kinderen betekent 'eerlijk' dat hun ouders naar hen en naar elkaar blijven luisteren en dat ze beide ouders even lief mogen blijven vinden. De kinderen hebben immers niet voor de echtscheiding gekozen. Tijdens de mediation is het de bedoeling dat de scheidende partners leren inzien dat hun partnerrelatie een andere is dan hun ouderschap. Ouder blijven ze alle twee, hun hele leven lang. Dat geeft de ouders ook de verantwoordelijkheid om hierover na te denken en te proberen er samen vorm aan te geven. De kinderen kunnen ook een stem krijgen tijdens de mediation. Als daar behoefte aan is kan ik met de kinderen praten over wat voor hen eerlijk is, hoe zij tegen die hele scheiding aankijken en hoe we dat gezamenlijk aan de ouders kenbaar kunnen maken? *Wat is een 'eerlijke' echtscheiding?* Een echtscheiding waarbij naar iedereen goed is geluisterd, waar partijen gehoord zijn en waar ouders met elkaar goed naar de kinderen luisteren!
Reactie naar aanleiding van de facebook advertentie "Mediation via Advocatuur Weiland is oplossingsgericht en eerlijk"


11 oktober 2017

Mediation, voorkomen is beter dan genezen

De afgelopen jaren richt ik mij meer en meer op familie mediation. Het betreft hier niet alleen echtscheidingsbemiddeling maar ook in een voorstadium de prenups (op maat gesneden huwelijksvoorwaarden) prenalatenschapsmediation en postnalatenschapsmediation. Een langdurige relatie met elkaar aangaan is een dynamisch proces. Verwachtingen, zienswijzen en belangen kunnen tegenstrijdig zijn en er spelen altijd juridische aspecten op de achtergrond. Conflictpreventie is daarom belangrijk wanneer je familiebanden wilt aangaan en behouden. Door mijn jaren als familierechtjurist en met de opgedane ervaring van scheidingsmediations beschik ik niet alleen over inhoudelijke kennis maar ook over de vaardigheden en technieken van een mediator. Overweeg je om te gaan trouwen of denk je juist aan uit elkaar gaan, ligt er een conflict op de loer met familieleden over een erfenis of wil je juist als erflater de verdeling van de erfenis zo goed mogelijk regelen? Schroom niet om contact op te nemen. Het eerste halfuur is kosteloos.