Jeugdrecht

Jaarlijks komen vele minderjarigen in Nederland in aanraking met het rechtssysteem. Bijvoorbeeld vanwege het plegen van een strafbaar feit of omdat ze te maken krijgen met ondertoezichtstelling (OTS) en/of een uithuisplaatsing (UHP).

Het Jeugdrecht neemt een bijzondere plaats in het personen- en familierecht en het kinderstrafrecht in. In deze zaken is het doel de belangen van de minderjarigen te beschermen en de minderjarigen weer zo goed mogelijk op de rails te krijgen. Evi Weiland hecht in deze zaken dan ook aan een goed contact met de minderjarigen en hun ouders en/of verzorgers.

Bij ondertoezichtstelling al dan niet met uithuisplaatsing van een kind wordt primair gekeken naar de belangen van het kind. Uiteraard worden daar ook de belangen van de ouders/verzorgers in meegenomen. Evi Weiland staat zowel kinderen als ouders bij.