Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling die steeds vaker wordt ingezet om uit conflictsituaties te komen. Onder begeleiding van een mediator pakken de partijen zelf het probleem bij de wortel aan en zoeken van daaruit naar een gezamenlijke oplossing.

Evi Weiland

'De verantwoordelijkheid blijft bij de mensen zelf’

‘Mediation zie ik als een constructieve manier om mensen te helpen,’ zegt Evi Weiland. ‘Door met elkaar in gesprek te blijven, wordt een hoop ruzie en miscommunicatie voorkomen. Het gaat erom dat de verantwoordelijkheid van de beslissingen bij de cliënten blijft en niet uit handen wordt genomen. Anders komt de ellende op een later tijdstip als een boemerang terug. Als mediator help ik mensen om zichzelf te helpen.’

Bij echtscheiding is mediation inmiddels een geaccepteerd traject. Toch zijn er meer processen waarbij deze bemiddeling goede diensten kan bewijzen, bijvoorbeeld bij de interpretatie van een testament en de verdeling van een erfenis. Evi: ‘Bij een nalatenschap gaat het puur om emotie. Na het overlijden van de erflater komt eigenlijk het hele verleden naar boven. De meeste ruzies over de erfenis gaan in feite niet over dat de één meer krijgt dan de ander, maar om oud zeer. Als je van te voren de gelegenheid krijgt om dat oude zeer tegenover elkaar uit te spreken, is de kans groot dat de familieband intact blijft.’

Nalatenschapsmediation

Mediation voorhuwelijks contract
Wie niet in gemeenschap van goederen wil trouwen, kan voor een standaardformulier Huwelijkse Voorwaarden terecht bij de notaris. Een mediator voorziet in een voorhuwelijks contract dat niet alleen vermogensrechtelijke zaken vastlegt, maar ook de verwachtingen binnen het huwelijk. Evi Weiland: ‘Het klinkt misschien heel zakelijk en daar denk je niet aan als je trouwplannen hebt, maar het is verstandig om een aantal dingen vooraf met elkaar te bespreken. Is er sprake van een gezamenlijke kinderwens en zo ja, wat wordt dan de verdeling? De meeste mensen laten het op zich afkomen en praten daar niet van te voren over. Pas als het huwelijk fout loopt, worden hete hangijzers besproken. Om dit te voorkomen is een voorhuwelijks contract aan te raden.’

Echtscheidingsmediation