Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling die steeds vaker wordt ingezet om uit conflictsituaties te komen. Onder begeleiding van een mediator pakken de partijen zelf het probleem bij de wortel aan en zoeken van daaruit naar een gezamenlijke oplossing.

Evi Weiland

'De verantwoordelijkheid blijft bij de mensen zelf’

‘Mediation zie ik als een constructieve manier om mensen te helpen,’ zegt Evi Weiland. ‘Door met elkaar in gesprek te blijven, wordt een hoop ruzie en miscommunicatie voorkomen. Het gaat erom dat de verantwoordelijkheid van de beslissingen bij de cliënten blijft en niet uit handen wordt genomen. Anders komt de ellende op een later tijdstip als een boemerang terug. Als mediator help ik mensen om zichzelf te helpen.’

Bij echtscheiding is mediation inmiddels een geaccepteerd traject. Toch zijn er meer processen waarbij deze bemiddeling goede diensten kan bewijzen, bijvoorbeeld bij de interpretatie van een testament en de verdeling van een erfenis. Evi: ‘Bij een nalatenschap gaat het puur om emotie. Na het overlijden van de erflater komt eigenlijk het hele verleden naar boven. De meeste ruzies over de erfenis gaan in feite niet over dat de één meer krijgt dan de ander, maar om oud zeer. Als je van te voren de gelegenheid krijgt om dat oude zeer tegenover elkaar uit te spreken, is de kans groot dat de familieband intact blijft.’

Nalatenschapsmediation
Mediation bij een nalatenschap is relatief nieuw. Het kan op twee momenten worden ingezet:

Pre-mortem mediation (vóór de dood)
De erflater (de persoon die een erfenis achterlaat) bespreekt bij leven en welzijn, samen met familie en betrokkenen bij een mediator hoe, na zijn dood, de verdeling van de erfenis zal verlopen. Daarna worden de afspraken opgetekend in een testament die door de notaris rechtsgeldig wordt gemaakt. Bij de gemaakte afspraken komt ook een preambule of inleiding waarin de intentie van de opmaker is uitgelegd. Deze zogenaamde pre-mortem mediation wordt nadrukkelijk aangeraden voor erflaters met een fatale ziekte of een vorm van dementie. ‘Het schept rust,’ legt Evi Weiland uit. ‘Alle betrokkenen weten waar ze aan toe zijn, zelfs als de erflater zich in een later stadium niets meer kan herinneren van de afspraken. Als je van te voren met elkaar hierover praat met een mediator, is de kans op ongemakkelijke situaties na het overlijden kleiner.’

Post-mortem mediation
Mediation voorhuwelijks contract
Echtscheidingsmediation