Familierecht

Alle juridische zaken die het gezin betreffen, vallen onder Personen- en Familierecht. Dit brede rechtsgebied omvat zaken als echtscheidingen, huwelijksvermogensrecht, alimentatie, gezag en voogdij, omgang en verzorging, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenleven, afstammingsrecht, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, naamrecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Evi Weiland ondersteunt u bij:

Echtscheiding
Beëindiging geregistreerd partnerschap
Beëindiging ongehuwd samenleven
Huwelijksvermogensrecht

Afstammingsrecht
Wie zijn de juridische ouders van een kind? Zijn dat de biologische ouders of de verzorgers en kan dat worden gewijzigd? De wet verbindt nogal wat consequenties aan het ouderschap. Evi Weiland adviseert en assisteert in procedures als: Ontkenning Vaderschap, Erkenning Vaderschap, Vernietiging Erkenning, Vervangende Toestemming tot Erkenning en de Gerechtelijke Vaststelling van het Vaderschap.

Gezag en voogdij
Omgang en verzorging
Alimentatie
Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
Naamrecht
Bewindvoering/curatele/ontheffing ouderlijk gezag/gesloten opname psychiatrisch ziekenhuis