Familierecht

Alle juridische zaken die het gezin betreffen, vallen onder Personen- en Familierecht. Dit brede rechtsgebied omvat zaken als echtscheidingen, huwelijksvermogensrecht, alimentatie, gezag en voogdij, omgang en verzorging, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenleven, afstammingsrecht, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, naamrecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Evi Weiland ondersteunt u bij:

Echtscheiding
Beëindiging geregistreerd partnerschap
Beëindiging ongehuwd samenleven
Huwelijksvermogensrecht
Afstammingsrecht
Gezag en voogdij
Omgang en verzorging
Alimentatie
Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Naamrecht
Voor het gebruik van voor- en achternaam bestaan wettelijke regels. Heeft u vragen over de keuze of het gebruik van de achternaam van uw kinderen, uzelf of uw partner dan kunt u ons kantoor om advies vragen. Ook voor het wijzigen van uw voor- of achternaam kunt u terecht bij Evi Weiland.

Bewindvoering/curatele/ontheffing ouderlijk gezag/gesloten opname psychiatrisch ziekenhuis