Familierecht

Alle juridische zaken die het gezin betreffen, vallen onder Personen- en Familierecht. Dit brede rechtsgebied omvat zaken als echtscheidingen, huwelijksvermogensrecht, alimentatie, gezag en voogdij, omgang en verzorging, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenleven, afstammingsrecht, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, naamrecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Evi Weiland ondersteunt u bij:

Echtscheiding

Beëindiging geregistreerd partnerschap
De gevolgen van het beëindigen van een geregistreerd partnerschap zijn ongeveer gelijk aan die van een echtscheiding. Op verzoek krijgt u advies over de voorwaarden, rechten, plichten en gevolgen. Wanneer een geregistreerd partnerschap niet met wederzijds goedvinden eindigt, is een beëindigingsprocedure via de rechter noodzakelijk. Deze komt bijna overeen met een echtscheidingsprocedure.

Beëindiging ongehuwd samenleven
Huwelijksvermogensrecht
Afstammingsrecht
Gezag en voogdij
Omgang en verzorging
Alimentatie
Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
Naamrecht
Bewindvoering/curatele/ontheffing ouderlijk gezag/gesloten opname psychiatrisch ziekenhuis