Familierecht

Alle juridische zaken die het gezin betreffen, vallen onder Personen- en Familierecht. Dit brede rechtsgebied omvat zaken als echtscheidingen, huwelijksvermogensrecht, alimentatie, gezag en voogdij, omgang en verzorging, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenleven, afstammingsrecht, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, naamrecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Evi Weiland ondersteunt u bij:

Echtscheiding
Beëindiging geregistreerd partnerschap
Beëindiging ongehuwd samenleven
Huwelijksvermogensrecht
Afstammingsrecht
Gezag en voogdij
Omgang en verzorging
Alimentatie

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
Evi Weiland assisteert wanneer U belanghebbende bent in een procedure tot (voorlopige) ondertoezichtstelling, een (spoed-)uithuisplaatsing, overplaatsing of de verschillende middelen ‘schriftelijke aanwijzing, omgangsregeling en medische behandeling’ van een minderjarige. In deze procedures spelen de gezinsvoogdij-instelling, de Raad voor de Kinderbescherming en de kinderrechter een rol.

Naamrecht
Bewindvoering/curatele/ontheffing ouderlijk gezag/gesloten opname psychiatrisch ziekenhuis