Familierecht

Alle juridische zaken die het gezin betreffen, vallen onder Personen- en Familierecht. Dit brede rechtsgebied omvat zaken als echtscheidingen, huwelijksvermogensrecht, alimentatie, gezag en voogdij, omgang en verzorging, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenleven, afstammingsrecht, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, naamrecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Evi Weiland ondersteunt u bij:

Echtscheiding
Beëindiging geregistreerd partnerschap
Beëindiging ongehuwd samenleven
Huwelijksvermogensrecht
Afstammingsrecht

Gezag en voogdij
Tegenwoordig behouden na een echtscheiding in de meeste gevallen beide ouders het ouderlijk gezag. Evi Weiland regelt bij de rechtbank de verzoekschriftprocedures voor gezamenlijke gezagsuitoefening door een ouder en zijn of haar partner, wijziging van gezamenlijk gezag, verzoek gezamenlijke voogdij en verzoek beëindiging voogdij.

Omgang en verzorging
Alimentatie
Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
Naamrecht
Bewindvoering/curatele/ontheffing ouderlijk gezag/gesloten opname psychiatrisch ziekenhuis