Familierecht

Alle juridische zaken die het gezin betreffen, vallen onder Personen- en Familierecht. Dit brede rechtsgebied omvat zaken als echtscheidingen, huwelijksvermogensrecht, alimentatie, gezag en voogdij, omgang en verzorging, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenleven, afstammingsrecht, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, naamrecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Evi Weiland ondersteunt u bij:

Echtscheiding
Beëindiging geregistreerd partnerschap
Beëindiging ongehuwd samenleven

Huwelijksvermogensrecht
Het huwelijksvermogensrecht bepaalt het aandeel van de partners in het gemeenschappelijk vermogen. Hoe dit vermogen na scheiding wordt verdeeld hangt af van de verschillende samenlevingsvormen zoals gemeenschap van goederen, huwelijksvoorwaarden, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenleven (met of zonder samenlevingscontract). Het erfrecht bepaalt de verdeling van de nalatenschap bij overlijden.

Afstammingsrecht
Gezag en voogdij
Omgang en verzorging
Alimentatie
Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
Naamrecht
Bewindvoering/curatele/ontheffing ouderlijk gezag/gesloten opname psychiatrisch ziekenhuis