Familierecht

Alle juridische zaken die het gezin betreffen, vallen onder Personen- en Familierecht. Dit brede rechtsgebied omvat zaken als echtscheidingen, huwelijksvermogensrecht, alimentatie, gezag en voogdij, omgang en verzorging, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenleven, afstammingsrecht, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, naamrecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Evi Weiland ondersteunt u bij:

Echtscheiding
Beëindiging geregistreerd partnerschap
Beëindiging ongehuwd samenleven
Huwelijksvermogensrecht
Afstammingsrecht
Gezag en voogdij
Omgang en verzorging

Alimentatie
Alimentatie is de plicht om een bijdrage te verschaffen aan het levensonderhoud. Deze plicht is bij wet vastgelegd. Er bestaan verschillende soorten alimentatie:

Kinderalimentatie
De kosten van levensonderhoud van kinderen tot 21 jaar worden door de ouders betaald. Deze plicht heeft niet alleen betrekking op de situatie na een echtscheiding, maar ook die na een uithuisplaatsing.
Partneralimentatie
Gewezen echtelieden moeten een bijdrage aan elkaars levensonderhoud leveren.

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
Naamrecht
Bewindvoering/curatele/ontheffing ouderlijk gezag/gesloten opname psychiatrisch ziekenhuis