Familierecht

Alle juridische zaken die het gezin betreffen, vallen onder Personen- en Familierecht. Dit brede rechtsgebied omvat zaken als echtscheidingen, huwelijksvermogensrecht, alimentatie, gezag en voogdij, omgang en verzorging, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenleven, afstammingsrecht, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, naamrecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Evi Weiland ondersteunt u bij:

Echtscheiding
Beëindiging geregistreerd partnerschap

Beëindiging ongehuwd samenleven
Net als bij een echtscheiding moeten ook over de gevolgen van beëindiging van het ongehuwd samenleven goede afspraken worden gemaakt en vastgelegd. Denk hierbij aan de woning, kinderen, vermogensverdeling en dergelijke.

Huwelijksvermogensrecht
Afstammingsrecht
Gezag en voogdij
Omgang en verzorging
Alimentatie
Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
Naamrecht
Bewindvoering/curatele/ontheffing ouderlijk gezag/gesloten opname psychiatrisch ziekenhuis