Familierecht

Alle juridische zaken die het gezin betreffen, vallen onder Personen- en Familierecht. Dit brede rechtsgebied omvat zaken als echtscheidingen, huwelijksvermogensrecht, alimentatie, gezag en voogdij, omgang en verzorging, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenleven, afstammingsrecht, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, naamrecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Evi Weiland ondersteunt u bij:

Echtscheiding
Een van de bekendste onderwerpen binnen het Familierecht is echtscheiding. Bij een echtscheiding moeten belangrijke kwesties geregeld worden, zoals de verdeling van het inkomen (alimentatie), verdeling gemeenschap van goederen, afwikkeling huwelijksvoorwaarden (huwelijksvermogensrecht), pensioenen en wie waar gaat wonen. Wanneer er minderjarige kinderen zijn, moeten er heldere afspraken komen over gezag, omgang en kinderalimentatie. In alle gevallen is het van belang zorgvuldige afwegingen te maken. Is er sprake van echtscheiding, dan heeft u de keuze uit twee trajecten: u kiest samen voor bemiddeling onder begeleiding van een echtscheidingsmediator òf beide partijen nemen ieder een eigen advocaat in de arm ('op tegenspraak'):

Echtscheidingsmediation
Echtscheiding op tegenspraak
Beëindiging geregistreerd partnerschap
Beëindiging ongehuwd samenleven
Huwelijksvermogensrecht
Afstammingsrecht
Gezag en voogdij
Omgang en verzorging
Alimentatie
Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
Naamrecht
Bewindvoering/curatele/ontheffing ouderlijk gezag/gesloten opname psychiatrisch ziekenhuis