Familierecht

Alle juridische zaken die het gezin betreffen, vallen onder Personen- en Familierecht. Dit brede rechtsgebied omvat zaken als echtscheidingen, huwelijksvermogensrecht, alimentatie, gezag en voogdij, omgang en verzorging, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenleven, afstammingsrecht, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, naamrecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Evi Weiland ondersteunt u bij:

Echtscheiding
Een van de bekendste onderwerpen binnen het Familierecht is echtscheiding. Bij een echtscheiding moeten belangrijke kwesties geregeld worden, zoals de verdeling van het inkomen (alimentatie), verdeling gemeenschap van goederen, afwikkeling huwelijksvoorwaarden (huwelijksvermogensrecht), pensioenen en wie waar gaat wonen. Wanneer er minderjarige kinderen zijn, moeten er heldere afspraken komen over gezag, omgang en kinderalimentatie. In alle gevallen is het van belang zorgvuldige afwegingen te maken. Is er sprake van echtscheiding, dan heeft u de keuze uit twee trajecten: u kiest samen voor bemiddeling onder begeleiding van een echtscheidingsmediator òf beide partijen nemen ieder een eigen advocaat in de arm ('op tegenspraak'):

Echtscheidingsbemiddeling

Echtscheiding op tegenspraak
Is het niet mogelijk - of niet wenselijk - om de scheidingsprocedure via echtscheidingsbemiddeling tot een goed einde te brengen? Dan schakelt u beiden een eigen advocaat in. U bespreekt met uw advocaat wat de gewenste situatie ná de scheiding is. Uw advocaat en die van uw partner bespreken samen hoe er tot overeenstemming kan worden gekomen. Als er sprake is van een situatie waarin men niet in staat is om in overleg met elkaar of via advocaten voorlopige afspraken te maken, is het mogelijk om een voorlopige voorziening bij de rechtbank aan te vragen. Dit is een soort ‘spoedvoorziening’ waarin, vooruitlopend op de echtscheiding, alvast een aantal spoedeisende zaken voorlopig geregeld worden zoals: de toevertrouwing van de kinderen, bijdragen in het levensonderhoud van de kinderen en de partner, uitsluitend gebruik van de woning, regeling over betaling woonlasten van de gezamenlijke woning etc. Voor beide mogelijkheden kunt u terecht bij Evi Weiland.

Beëindiging geregistreerd partnerschap
Beëindiging ongehuwd samenleven
Huwelijksvermogensrecht
Afstammingsrecht
Gezag en voogdij
Omgang en verzorging
Alimentatie
Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
Naamrecht
Bewindvoering/curatele/ontheffing ouderlijk gezag/gesloten opname psychiatrisch ziekenhuis